Rss

23:08 ICT Chủ nhật, 04/12/2022

Danh mục

Trang nhất » Rss

Rss
Sản phẩm
Kính hiển vi
Kính hiển vi soi nổi LDA
Kính hiển vi soi nổi SMZ
Kính hiển vi soi nổi PS-930G
Kính hiển vi soi nổi PS-530G
Kính hiển vi soi nổi PS-820G
Kính hiển vi PS-530NG
Kính hiển vi soi nổi SZMN
Kính hiển vi soi nổi SZMN 651
Kính hiển vi soi nổi Sunny
Kính hiển vi MZS0745
Kính hiển vi MZS1065
Kính hiển vi MTS300
Kính hiển vi soi nổi MTS100
Kính hiển vi MZDM0745
Kính hiển vi Olympus SZ61
Kính hiển vi Olympus SZ51
Kính hiển vi NIKON Eclipse
Kính hiển vi SZ6745-J2
Kính hiển vi SZM7045-J1
Kính hiển vi SZM7045-J2
Kính hiển vi SZM7045T-J2
Kính hiển vi soi nổi SZ6745T-J2
Kính hiển vi MZDH0850 Series
Kính hiển vi MZDH0670 Series
Kính hiển vi MZDV0640 Series
Kính hiển vi XLB45-B3
Kính hiển vi CAMERA HK3.1
Kính hiển vi CAMERA HK3.1A
Kính hiển vi CAMERA HK5CCD-S
Kính hiển vi SZM7045-STL3
Kính hiển vi SZMN45-MST1
Kính hiển vi soi nổi
Kính hiển vi
Kính hiển vi LDA 117
Kính hiển vi LDA 377
Kính hiển vi soi nổi NSZ-405
Kính hiển vi soi nổi GR1040-65S2
Kính hiển vi soi nổi GR1040-65S3
Kính hiển vi soi nổi YM0745-L
Kính hiển vi soi nổi YM0745-RT3L
Kính hiển vi soi nổi YM0745-T3L
Kính hiển vi soi nổi AFN-405W
Kính hiển vi soi nổi SMP - 2B
Kính hiển vi soi nổi SMP - 3B
Kính hiển vi soi nổi LED SMP - 3B
Kính hiển vi soi nổi SMP - 3A
Kính hiển vi soi nổi SMP - 3C
Kính hiển vi soi nổi JSB - 7C
Kính hiển vi soi nổi SMP - IIIA
Kính hiển vi soi nổi SMP - IIIA
Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB - E745
Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST - E745
Kính hiển vi soi nổi ZSB - E745 - BS
Kính hiển vi soi nổi ZST - E745 - BS
Kính hiển vi soi nổi GZS - TB
Kính hiển vi soi nổi Zoom GZS - 99B
Kính hiển vi soi nổi LAB 10
Kính hiển vi soi nổi LAB 20
Kính hiển vi soi nổi SMZ-1
Kính hiển vi soi nổi SMZ- LED1
Kính hiển vi soi nổi SMZ- 2
Kính hiển vi soi nổi SMZ- 3
Kính hiển vi soi nổi SMZ-4
Kính hiển vi soi nổi SMZ-LDE2
Kính hiển vi soi nổi SZN-1
Kính hiển vi soi nổi SZN-2
Kính hiển vi soi nổi SZN-3
Kính hiển vi soi nổi SZN-4
Kính hiển vi soi nổi SZN-5
Kính hiển vi soi nổi SZN-6
Kính hiển vi soi nổi SZN-7
Kính hiển vi soi nổi SZN-8
Kính hiển vi soi nổi SZN-9
Kính hiển vi soi nổi SZN-10
Kính hiển vi soi nổi SZM-SMD
Kính hiển vi soi nổi HS-101
Kính hiển vi soi nổi SZM7045-STL2
Kính hiển vi soi nổi SZM7045-STL1
Kính hiển vi soi nổi SZM7045
Kính hiển vi soi nổi 1x - 3x
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI XTL-2400
Kính hiển vi soi nổi SZ6745-J2
Kính hiển vi soi nổi SZM7045-J1
Kính hiển vi soi nổi SZM7045-J2
Kính hiển vi soi nổi SZM7045T-J2
Kính hiển vi soi nổi SZ6745T-J2
Kính hiển vi soi nổi NTX - 3C
Kính hiển vi soi nổi MSZ5000-T
Kính hiển vi soi nổi ZM-150A
Kính lúp để bàn
Kính lúp để bàn Quick 228L
Kính lúp để bàn Quick 228AL
Kính lúp để bàn PC-15BT
Kính lúp để bàn PC-13BT
Kính lúp kẹp bàn PC-15BUL
Kính lúp để bàn 5x
Kính lúp để bàn 10x
Kính lúp để bàn đèn led
Kính lúp để bàn đèn huỳnh quang
Kính lúp để bàn LT-86B
Kính lúp để bàn LT-86C
Kính lúp để bàn LT-86A
Kính hiển vi điện tử
Kính hiển vi điện tử VM45
Kính hiển vi điện tử VM45 HD
Kính hiển vi điện tử VMN45
Kính hiển vi OPTIKA
Kính hiển vi SZN OPTIKA
Kính hiển vi SZM OPTIKA
Kính hiển vi soi nổi OPTIKA
Kính hiển vi gắn màn hình LCD
Kính hiển vi kết nối màn hình LCD
Kính hiển vi sinh học
Kính hiển vi sinh học PB-3428
Kính hiển vi sinh học PB-3220
Kính hiển vi sinh học PB-3210
Kính hiển vi sinh học BM - 3A1
Kính hiển vi sinh học BM - S1
Kính hiển vi sinh học BM - C4
Kính hiển vi sinh học BM - 101
Kính hiển vi sinh học BM - 06
Kính hiển vi sinh học BM - 20A
Kính hiển vi sinh học BBN - 35A
Kính hiển vi sinh học BMB – 30
Kính hiển vi sinh học BBN – 50A
Kính hiển vi sinh học BBN – 136B
Kính hiển vi sinh học BMB – 15A
Kính hiển vi sinh học BM3 – 15B
Kính hiển vi sinh học BBN – 500
Kính hiển vi sinh học BBN – 500T
Kính hiển vi sinh học Olympus
Kính hiển vi sinh học Olympus
Kính hiển vi sinh học Olympus CX
Kính hiển vi sinh học NIKON Eclipse
Kính hiển vi sinh học Nikon
Kính hiển vi Optech
Kính hiển vi OTE.623B
Kính hiển vi OTE.623
Kính hiển vi AMSCOPE
Kính hiển vi soi nổi AMSCOPE SM-3B
Kính hiển vi soi nổi AMSCOPE SM-2T
Kính hiển vi soi nổi AMSCOPE SM-3B-FOD
Kính hiển vi soi nổi AMSCOPE
Đèn led kính hiển vi
Đèn led kính hiển vi AMSCOPE LED-144S
Đèn led kính hiển vi AMSCOPE LED-64S
Đèn led kính hiển vi amscope LED-60-YK
Đèn led kính hiển vi LC-P300
Đèn led kính hiển vi AMSCOPE
Phụ tùng kính hiển vi
Mắt kính hiển vi
Đế kính hiển vi
Vật kính kính hiển vi
Vật kính hiển vi NIKON
Kính hiển vi camera
Kính hiển vi có Camera
Kính hiển vi gắn Camera
Kính hiển vi kết nối Camera
Kính hiển vi Video MZDH0850 Series
Kính hiển vi Video MZDH0670 Series
Kính hiển vi Video MZDV0640 Series
Kính hiển vi Video XLB45-B3
Kính hiển vi kết nối máy tính
Kính hiển vi kết nối máy tính
Bóng đèn cho kính hiển vi
Bóng đèn led cho kính hiển vi
Bóng đèn HALOGEN cho kính hiển vi
Bóng đèn Led kính hiển vi
Bóng đèn vòng Panasonic FCL9EX-N F
Bóng đèn led kính hiển vi HS-72
Bóng đèn led ZM-1210-2 Cho kính hiển vi
Bóng đèn led-56a
Bóng đèn led kính hiển vi LC-P300
Bóng đèn halogen kính hiển vi Olympus
Bóng đèn led kính hiển vi Olympus
Bóng đèn kính hiển vi Olympus
Bóng đèn halogen kính hiển vi NIKON
Bóng đèn led kính hiển vi NIKON
Kính lúp
Kính lúp để bàn BM-15BT
Kính lúp để bàn BM-18BT
Kính lúp kẹp bàn BL-15BT
Kính lúp kẹp bàn BL-18BT
CCD Camera Kính hiển vi
CCD Vga camera cho kính hiển vi
CCD Xga camera cho kính hiển vi
CCD Camera kết nối kính hiển vi
CCD Camera kính hiển vi HDCE-30B2T
CCD Camera kính hiển vi HDCE-50B2T
CCD Camera kính hiển vi HDCE-350BT
CCD Camera kính hiển vi HDCE-Y20HDT
CCD Camera kính hiển vi HDCE-SXGA3T
CCD Camera kính hiển vi VCE-i700T
CCD Camera kính hiển vi HD GR200HD2
CCD Camera kính hiển vi GR200HD2-CX
CCD Camera kính hiển vi GR130XGA3
CAMERA NIKON Kính hiển vi DS-Fi2
CAMERA NIKON Kính hiển vi DS-RI2
CAMERA NIKON Kính hiển vi DS-Vi1
CAMERA NIKON Kính hiển vi DS-FI3
CAMERA HK3.1
CAMERA HK3.1A
CAMERA HK5CCD-S
CAMERA HK5U3
Kính hiển vi kỹ thuật số DINOLITE
Kính hiển vi kỹ thuật số Dino-Lite
Kính hiển vi Dino-Lite
Kính lúp Quick
Kính lúp quick 228AL
Kính lúp Quick 228L
Kính lúp quick 228BL
Nhíp kẹp VETUS
Nhíp kẹp VETUS ST Series
Nhíp kẹp VETUS SA Series
Nhíp kẹp VETUS ESD Series
Nhíp kẹp Vetus Snynthetic Fiber
Nhíp kẹp Vetus đặc biệt
Bóng đèn cho kính lúp
Bóng đèn kính lúp để bàn
Bóng đèn kính lúp kẹp bàn
Máy thổi ion
Máy thổi ion HAKKO
Máy thổi ion SEMIC
Máy thổi ion BFN-702
Máy thổi ion DC-001B
Máy thổi ion SL-001
Máy thổi ion SL-002
Máy thổi ion SL-003
Máy thổi ion BFN-801
Máy thổi ion FC-002B
Máy thổi ion BFN-700
Máy thồi ION SMC
Vòng đeo chống tĩnh điện
Vòng đeo chống tĩnh điện LEKO
Vòng đeo chống tĩnh điện SEMIC
Vòng đeo tay chống tĩnh điện
Vòng đeo chân chống tĩnh điện
Nhíp kẹp lịnh kiện
Nhíp kẹp linh kiện HOZAN
Nhíp kẹp linh kiện ESCO
Nhíp kẹp linh kiện ANEX
Nhíp kẹp linh kiện VETUS
Quạt hút khói thiếc hàn
Quạt hút khói thiếc hàn HAKKO
Quạt hút khói thiếc hàn Semic
Quạt hút khói thiếc hàn HAKKO 493
Quạt hút khói thiếc hàn HAKKO FA-400
Khay đựng linh kiện chống tĩnh điện
Khay đựng linh kiện chống tĩnh điện đúc sẵn
Khay đựng linh kiện chống tĩnh điện theo thiết kế
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay ANEXT
Dụng cụ cầm tay HOZAN
Dụng cụ cầm tay ESCO
Dụng cụ cầm tay STANLEY
Mắt kính kính hiển vi
Mắt kính hiển vi 10x
Mắt kính cho kính hiển vi 10x
Mắt kính cho kính hiển vi 20x
ống kính hiển vi
Vật kính hiển vi 10x
Vật kính cho kính hiển vi 40x
Vật kính cho kính hiển vi 100x
Ống kính hiển vi SM08516-MP3
Ống kính hiển vi SM1216-MP3
Ống kính hiển vi SM1616-MP3
Ống kính hiển vi SM2516-MP3
Ống kính hiển vi SM3516-MP3
Ống kính hiển vi SM5016-MP3
Ống kính hiển vi M0814-MP2
Ống kính hiển vi M1214-MP2
Ống kính hiển vi M1614-MP2
Ống kính hiển vi M2514-MP2
Ống kính hiển vi M3514-MP
Ống kính hiển vi M5018-MP2
Ống kính hiển vi H0514-MP2
Ống kính hiển vi SDS-M
Ống kính hiển vi SDS-Z
Ống kính hiển vi SDS-FZ
Ống kính hiển vi SDS-LRS
Bóng đèn OSRAM
Sửa chữa quạt thổi ION
Kính lúp kẹp bàn
Kính hiển vi PEAK
Kính hiển vi PEAK 2055-20X
Kính hiển vi PEAK 2037-30x
Kính hiển vi PEAK 2016-15x
Kính hiển vi PEAK 1975-7x
Kính hiển vi PEAK 1983-10x
Tuyển dụng
Báo giá
Catolog
Tin tức
Tìm hiểu Kính hiển vi
 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986.507.191
   Mr.Thảo,Mr.Việt
   Email : semicvn@gmail.com
   Office  phone : 02462937074
My status


Khu vực miền trung
   Mr.Duẩn
   Email : Duan@semic.com.vn
   Email : Semicduan@gmail.com
   Cell Phone : 0988.956.710
My status


Khu vực miền nam
   Kinh Doanh :
​   Mr.Kiên
   Email : Semickien@gmail.com
   Cell phone : 0982430165
    Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell phone : 0986.507.191
   Kỹ Thuật :
   Mr.Hòa
   Email : Semichoa@gmail.com
  
My status


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1433

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2355707