Kính hiển vi Shodensha

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Một số Thông số kỹ thuật cơ bản :

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Kính hiển vi Shodensha

Độ phóng đại 0.7x – 4.5x

Độ phóng đại mắt kính cho : WF 10x,  WF 20x

Đường kính mắt kính 23,2 mm ; 22 mm ,….

Vật kính loại khúc xạ

Đối với kính ,Độ phóng đại các vật kính là  :1x/2x/3x/4x – hoặc phong đại theo dàng chỉnh mượt từ 0.75x – 4.5X

error: Content is protected !!