Kính hiển vi SMZ45

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Một số Thông số kỹ thuật cơ bản

Vật kính độ phóng đại 0.7x-4.5x

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,  WF 20x

error: Content is protected !!