Kính hiển vi LDA

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực để thực hiện điều chỉnh chỉnh lưu lượng áp suất (tăng hoặc giảm) trong hệ thống nhằm đảm bảo áp suất làm việc, bảo vệ hệ thống khỏi quá tải, thực hiện các hoạt động điều khiển trong hệ thống, người ta sử dụng các van điều khiển áp suất. Các van điều khiển áp suất thường dùng bao gồm: van tràn, van an toàn, van chỉnh lưu.