Kính hiển vi SE36

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Kính hiển vi Tổng độ phóng đại :7X-50x , 185X

Loại Ống thị : kính Loại cố định

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Điều chỉnh khoảng cách giữa các mắt kính : mắt kính có thể di chuyển trong phạm vi 52-75 mm

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22)

Dải điểu chỉnh vật kính :  0.7X-5x

error: Content is protected !!