Kính hiển vi SE898

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Kính hiển vi

Tổng độ phóng đại 5x-50x

Loại Ống thị : kính Loại cố định

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Mắt kính có thể di chuyển trong phạm vi 52-75 mm

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22)

error: Content is protected !!