Kính hiển vi SMZ1000

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Kính hiển vi Một số Thông số kỹ thuật cơ bản

Vật kính thu phóng 0,67X~10X (6,7:1), tiêu chuẩn Mag. 6,7X~100X.

Sử dụng ống kính phụ trợ tùy chọn, Mag. có thể là 62X~1000X.

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,  WF 20x

error: Content is protected !!