Kính hiển vi soi nổi ST7045

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Kính hiển vi độ phóng đại 7X-50x , Có thể lên 270x

Loại Ống thị : kính Loại cố định

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Điều chỉnh khoảng cách giữa các mắt kính : mắt kính có thể di chuyển trong phạm vi 52-75 mm

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22) ,có thể lắp thêm mắt kinh loại 2x , 1.5x để tăng độ phóng đại lên

Dải điểu chỉnh vật kính :  0,67-5x

error: Content is protected !!