Kính hiển vi SZM7045-STL2

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi SZMN7045-STL2 :

Tổng độ phóng đại 5x-50x (tùy thuộc vào thị kính và vật kính phụ  có thể tăng độ phóng đại lên )

Loại Ống thị :  cố định

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Điều chỉnh khoảng cách giữa các mắt kính : mắt kính có thể di chuyển trong phạm vi 55-75 mm

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22)

Mắt kính phụ có thể được lắp thêm một số loại như sau :C-W 15x (F.N. 16), C-W 20x (F.N. 12.5),C-W 30x (F.N. 7)

Dải điểu chỉnh vật kính :  0,67-5x

Tỷ lệ thu phóng đại : 7,5:1

Vật kính phụ : G-AL 0,5x (WD 211 mm), G-AL 0,7x (WD 150 mm),

G-AL 1.5x (WD 61 mm), G-AL 2x (WD 43,5 mm)

Khoảng cách làm việc : 115 mm (tiêu chuẩn

error: Content is protected !!