ống len SDS-LRS CCD kính hiển vi

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

  • ống len SDS-LRS CCD kính hiển vi được semic đưa ra giải pháp cho ngày sản xuất PCB bo mạch điện tử
  • Được Semic đưa ra giải pháp cho ngành sản xuất điện thoại ,ti vi , …
  • Kính hiển vi ứng dụng cho các trường học – phong thí nghiệm
error: Content is protected !!