Kính hiển vi carton DSZ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

  • Kính hiển vi carton DSZ

Một số Thông số kỹ thuật cơ bản

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,  WF 20x

■ Tạo thành hình ảnh phẳng và có độ tương phản tốt,

đặc biệt là ở trường thị giác ngoại vi, nó sáng và rõ ràng hơn.

■ Vật kính thu phóng 0,67X~4,5X (6,7:1), tiêu chuẩn Mag. 6,7X~45X.

Sử dụng ống kính phụ trợ tùy chọn, Mag. có thể là 2X~225X.

error: Content is protected !!