Kính hiển vi HS-101

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Một số Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi HS-101 :

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,  WF 20x

Đường kính mắt kính 23,2 mm ; 22 mm ,….

Vật kính loại khúc xạ

Đối với kính hiển vi soi nổi ,Độ phóng đại các vật kính là  :1x/2x/3x/4x

Đối với kính hiển vi sinh học ,Độ phóng đại các vật kính là : 10X/20X/30X/40X

error: Content is protected !!