Kính hiển vi SZM715

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Một số Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi SZM715 :

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,  WF 20x

Vật kính loại khúc xạ

Đối với kính hiển vi soi nổi ,Độ phóng đại các vật kính là  :1x/2x/3x/4x

error: Content is protected !!