Kính hiển vi SZM785

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Một số Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi SZM785:

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,

Đối với kính hiển vi soi nổi ,Độ phóng đại các vật kính là  :1x/2x/3x/4x

Tổng Độ phóng đại  là : 10X/20X/30X/40X

error: Content is protected !!