Kính hiển vi SZMN225

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi SZMN225

Đầu một mắt với độ nghiêng 45 °

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x,  WF 20x

Đường kính mắt kính 23,2 mm ; 22 mm ,….

Vật kính loại khúc xạ

Điều chỉnh khoảng cách giữa các mắt kính : mắt kính có thể di chuyển trong phạm vi 65-85 mm

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22)

Có thể gắn thêm mắt kính  20x , hay thêm mắt thứ 3 để gắn camera

Dải điểu chỉnh vật kính :  0,67-5x

error: Content is protected !!