kính hiển vi usb shodesha kết nối máy tính

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi usb shodesha kết nối máy tính :

Tổng Độ phóng đại  25x-140x (tùy thuộc vào thị kính và vật kính phụ được sử dụng có thể tăng độ phóng đại lên )

Loại Ống thị : kính Loại cố định

Điều chỉnh khoảng cách làm việc : khi phóng nhở 15 mm x 12 mm (25x),  2.7mm x 2mm khi  phóng to 140x)

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 0.5x , C-W 1x , C-mout

Vật kính phụ : G-AL 0,5x , G-AL 1x ,…

error: Content is protected !!