Kính hiển vi JSZ6

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật cơ bản Kính hiển vi JSZ6 :

Tổng độ phóng đại 5x-50x (tùy thuộc vào thị kính và vật kính phụ được sử dụng có thể tăng độ phóng đại lên )

Loại Ống thị : kính Loại cố định

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Điều chỉnh khoảng cách giữa các mắt kính : mắt kính có thể di chuyển trong phạm vi 65-85 mm

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22)

Có thể gắn thêm option 20x , hay thêm mắt thứ 3 để gắn camera

error: Content is protected !!