Kính hiển vi soi bề mặt cấu trúc kim loại se86

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Độ phóng đại mắt kính cho kính hiển vi: WF 10x

Đường kính mắt kính 23,2 mm ; 22 mm ,….

Vật kính loại khúc xạ

Đối với kính hiển vi soi nổi ,Độ phóng đại các vật kính là  :10x/20x/30x/40x

error: Content is protected !!