Kính hiển vi szmn645-B5

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Kính hiển vi szmn645-B5 Tổng độ phóng đại 5X-50x

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22),

Dải điểu chỉnh vật kính :  0,67-5x

Tỷ lệ thu phóng đại : 7,5:1

error: Content is protected !!