Kính hiển vi UM10

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Kính hiển vi UM10

Loại Ống thị : kính Loại cố định

Độ nghiêng thị kính : Góc nghiêng 45°

Mắt kính (có điều chỉnh điốt) : C-W 10xB (F.N. 22),

Dải điểu chỉnh vật kính :  0,67-5x

Tỷ lệ thu phóng đại : 7,5:1

Vật kính phụ : G-AL 0,5x (WD 211 mm)

error: Content is protected !!